marina font
Actriu / Creadora
És difícil donar-se títol. Quan era més petita pensava que fer teatre em feia ser més imaginativa. Ara crec que ser imaginativa em va provocar la necessitat de fer teatre. La necessitat de crear històries per viure-les i, a través meu, explicar-les i fer-les sentir als altres.